Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Doamne Dumnezeul răzbunărilor,
Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
2Scoală-Te, Judecătorul pământului,
şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
3Până când vor birui cei răi, Doamne,
până când vor birui cei răi?
4Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie,
şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
5Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne,
şi asupresc moştenirea Ta.
6Înjunghie pe văduvă şi pe străin,
ucid pe orfani
7şi zic: „Nu vede Domnul,
şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
8Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte!
Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
9Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă?
Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
10Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească,
El, care a dat omului pricepere?
11Domnul cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte.
12Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne,
şi pe care-l înveţi din legea Ta,
13ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii,
până se va săpa groapa celui rău!
14Căci Domnul nu lasă pe poporul Său
şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
15Ci se va face odată judecată după dreptate,
şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
16Cine mă va ajuta împotriva celor răi?
Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?
17De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!
18Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”,
bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
19Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu,
mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.
20Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie,
ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul Legii?
21Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit
şi osândesc sânge nevinovat.
22Dar Domnul este turnul meu de scăpare,
Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.
23El va face să cadă asupra lor nelegiuirea,
El îi va nimici prin răutatea lor;
Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 941Du Gott der Rache, o HERR, du Gott der Rache, leuchte hervor!2Erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn!3Wie lange sollen die Gottlosen, o HERR, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken?4Sie halten viele und freche Reden; stolz überheben sich alle Übeltäter.5Dein Volk, o HERR, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil.6Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen;7und dann sagen sie: »Der HERR sieht es nicht, und der Gott Jakobs achtet nicht darauf!«8Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk! Ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden?9Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen?10Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen, er, der die Menschen Erkenntnis lehrt?11Der HERR erkennt die Gedanken der Menschen, daß sie nichtig sind.12Wohl dem Mann, den du, HERR, züchtigst, und den du aus deinem Gesetz belehrst,13um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird.14Denn der HERR wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen;15denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen!16Wer steht mir bei gegen die Bösen, wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter?17Wäre der HERR nicht meine Hilfe gewesen – wenig fehlte, und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt!18Sooft ich aber sprach: »Mein Fuß ist wankend geworden!«, hat deine Gnade, o HERR, mich gestützt.19Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele.20Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheil schafft durch Gesetz?21Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut.22Aber der HERR ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe.23Und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen, und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen; der HERR, unser Gott, wird sie vertilgen.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.