Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui Solomon1Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului
şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate,
şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
3Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
4El va face dreptate nenorociţilor poporului,
va scăpa pe copiii săracului
şi va zdrobi pe asupritor.
5Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele
şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
6va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,
ca o ploaie repede care udă câmpia.
7În zilele lui va înflori cel neprihănit
şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
8El va stăpâni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului.
9Locuitorii pustiului îşi vor pleca genunchiul înaintea lui,
şi vrăjmaşii vor linge ţărâna.
10Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri,
împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
11Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui,
toate neamurile îi vor sluji.
12Căci el va izbăvi pe săracul care strigă
şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
13Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit
şi va scăpa viaţa săracilor;
14îi va izbăvi de apăsare şi de silă,
şi sângele lor va fi scump înaintea lui.
15Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba;
se vor ruga neîncetat pentru el
şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16Va fi belşug de grâne în ţară, până în vârful munţilor,
şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
17Numele lui va dăinui pe vecie:
cât soarele îi va ţine numele.
Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii,
şi toate neamurile îl vor numi fericit.
18Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul care face minuni!
19Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume!
Tot pământul să se umple de slava Lui!
Amin! Amin!
20Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 721Für Salomo. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,2damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht.3Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel, durch Gerechtigkeit.4Er schaffe den Elenden des Volkes Recht; er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen.5So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht, und der Mond, von Geschlecht zu Geschlecht.6Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern.7In seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist.8Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.9Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen, und seine Feinde werden Staub lecken.10Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen, die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten.11Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen.12Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.13Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen, und die Seelen der Armen retten.14Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen.15Und er wird leben, und man wird ihm vom Gold aus Saba geben; und man wird allezeit für ihn beten, täglich wird man ihn segnen.16Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen; wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen, und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land.17Sein Name bleibt ewiglich; sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint; in ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen!18Gepriesen sei Gott, der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut!19Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit! Amen, ja, Amen!20Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.