Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Către mai marele cântăreţilor – Un psalm al lui David – O cântare1Dumnezeu Se scoală, vrăjmaşii Lui se risipesc,
şi potrivnicii Lui fug dinaintea feţei Lui.
2Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu;
cum se topeşte ceara la foc,
aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.
3Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu
şi nu mai pot de veselie.
4Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui!
Faceţi drum Celui ce înaintează prin câmpii.
Domnul este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui!
5El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,
El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.
6Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi,
El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi;
numai cei răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate.
7Dumnezeule, când ai ieşit Tu în fruntea poporului
şi când mergeai în pustiu – (Oprire)
8s-a cutremurat pământul,
s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,
s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
9Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
şi ai întărit moştenirea Ta sleită de puteri.
10Poporul Tău şi-a aşezat locuinţa în ţara
pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătiseşi pentru cei nenorociţi.
11Un cuvânt spune Domnul,
şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire: –
12împăraţii oştirilor fug, fug,
şi cea care rămâne acasă împarte prada.
13Pe când voi vă odihniţi în mijlocul staulelor,
aripile porumbelului sunt acoperite de argint,
şi penele lui sunt de un galben auriu. –
14Când a împrăştiat Cel atotputernic pe împăraţi în ţară,
parcă ningea în Ţalmon.
15Munţii lui Dumnezeu, munţii Basanului,
munţi cu multe piscuri, munţii Basanului,
16pentru ce, munţi cu multe piscuri, purtaţi pizmă
pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaş împărătesc?
Cu toate acestea Domnul va locui în el în veci.
17Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii şi mii;
Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locaşul Său cel Sfânt.
18Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război,
ai luat în dar oameni;
cei răzvrătiţi vor locui şi ei lângă Domnul Dumnezeu.
19Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, Mântuirea noastră. – (Oprire)
20Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor,
şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.
21Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui,
creştetul capului celor ce trăiesc în păcat.
22Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi din Basan,
îi voi aduce înapoi din fundul mării,
23ca să-ţi cufunzi piciorul în sânge,
şi limba câinilor tăi să-şi capete partea din vrăjmaşii tăi.”
24Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locaşul cel Sfânt.
25În frunte merg cântăreţii, apoi cei ce cântă din instrumente,
în mijlocul fetelor care sună din timpane.
26Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi din Israel!
27Iată tânărul Beniamin, care stăpâneşte peste ei,
căpeteniile lui Iuda şi ceata lor,
căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.
28Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.
29Împăraţii Îţi vor aduce daruri la Ierusalim.
30Înspăimântă fiara din trestii,
ceata taurilor, cu viţeii popoarelor;
calcă în picioare pe cei ce îşi pun plăcerea în argint!
Risipeşte popoarele cărora le place să se bată!
31Cei mari vin din Egipt;
Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu.
32Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţiile pământului,
şi lăudaţi pe Domnul! – (Oprire)
33Cântaţi Celui ce călăreşte pe cerurile cerurilor veşnice!
Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!
34Daţi slavă lui Dumnezeu,
a cărui măreţie este peste Israel
şi a cărui putere este în ceruri.
35Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din Locaşul Tău cel Sfânt!
Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 681Dem Vorsänger. Von David. Ein Psalmlied.2Gott wird sich erheben; seine Feinde werden sich zerstreuen, und die ihn hassen, werden vor ihm fliehen!3Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben; wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes!4Die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude.5Singt Gott, lobsingt seinem Namen! Macht Bahn dem, der durch die Steppen fährt, HERR ist sein Name, und frohlockt vor ihm!6Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt;7ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück; aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land.8O Gott, als du auszogst vor deinem Volk her, als du durch die Wüste schrittest, (Sela)9da erbebte die Erde, auch die Himmel troffen vor Gottes Angesicht, der Sinai dort vor Gott, dem Gott Israels.10Regen in Fülle hast du ausgegossen, o Gott; dein Erbe, das ermattet war, hast du erquickt.11Deine Herde wohnte darin; in deiner Güte, o Gott, hast du es für die Elenden zubereitet!12Der Herr erlässt sein Wort; groß ist die Schar der Siegesbotinnen.13Die Könige der Heerscharen, sie fliehen, ja, sie fliehen; und die Bewohnerin des Hauses teilt Beute aus!14Wollt ihr zwischen den Hürden liegen? Die Flügel der Taube sind mit Silber überzogen und ihr Gefieder mit schimmerndem Gold!15Als der Allmächtige die Könige dort zerstreute, da schneite es auf dem Zalmon.16Das Gebirge Baschan ist ein Gottesberg, das Gebirge Baschan ist ein gipfelreicher Berg.17Warum beneidet ihr gipfelreichen Berge den Berg, den Gott zu seiner Wohnung begehrt hat, den der HERR auch ewiglich bewohnen wird?18Gottes Wagen sind zehntausendmal zehntausend, tausende und abertausende; der Herr ist unter ihnen – [wie am] Sinai in Heiligkeit.19Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt; du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der HERR, eine Wohnung habe.20Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil! (Sela.)21Gott ist für uns ein Gott der Rettung, und GOTT, der Herr, hat Auswege aus dem Tod.22Gewiss wird Gott das Haupt seiner Feinde zerschmettern, den Haarscheitel dessen, der in seinen Sünden einhergeht.23Der Herr hat gesagt: Ich will [sie] von Baschan zurückbringen, ich will [sie] zurückbringen aus den Tiefen des Meeres,24damit du sie zerschmetterst, damit dein Fuß im Blut [watet], damit die Zunge deiner Hunde ihr Teil bekommt von den Feinden!25Man sieht, o Gott, deinen Einzug, den Einzug meines Gottes, meines Königs, ins Heiligtum:26Die Sänger gehen voran, danach die Saitenspieler, inmitten der Jungfrauen, die die Handpauken schlagen.27Preist Gott, den HERRN, in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell!28Dort ist Benjamin, der kleine, [mit] ihrem Herrscher, die Fürsten von Juda mit ihrer Schar, die Fürsten von Sebulon, die Fürsten von Naphtali!29Dein Gott hat geboten, daß du stark seist; stärke, o Gott, was du für uns gewirkt hast!30Um deines Tempels in Jerusalem willen werden Könige dir Gaben bringen.31Schelte das Tier im Schilf, die Rotte der starken Stiere samt den Kälbern der Völker, damit sie sich unterwerfen und Silberbarren als Tribut bringen! Zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen!32Vornehme aus Ägypten werden kommen, Kusch wird eilends seine Hände nach Gott ausstrecken.33Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, lobsingt dem Herrn, (Sela)34dem, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel! Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme!35Gebt Gott das Lob! Seine Hoheit waltet über Israel und seine Macht in den Wolken.36Furchtgebietend erweist du dich, o Gott, von deinem Heiligtum aus! Der Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.