Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui David1Nu te mânia pe cei răi
şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
2căci sunt cosiţi iute ca iarba
şi se veştejesc ca verdeaţa.
3Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
4Domnul să-ţi fie desfătarea,
şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
5Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El, şi El va lucra,
6El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,
şi dreptul tău ca soarele la amiază.
7Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El.
Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui,
pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
8Lasă mânia, părăseşte iuţimea;
nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.
9Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi,
iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.
10Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi;
te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.
11Cei blânzi moştenesc ţara
şi au belşug de pace.
12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit
şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13Domnul râde de cel rău,
căci vede că-i vine şi lui ziua.
14Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul,
ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac,
ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
15Dar sabia lor intră în însăşi inima lor,
şi li se sfărâmă arcurile.
16Mai mult face puţinul celui neprihănit
decât belşugul multor răi.
17Căci braţele celui rău vor fi zdrobite,
dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
18Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi;
şi moştenirea lor ţine pe vecie.
19Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii,
ci au de ajuns în zilele de foamete.
20Dar cei răi pier,
şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni:
pier, pier ca fumul.
21Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi;
dar cel neprihănit este milos şi dă.
22Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi.
23Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
24dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,
căci Domnul îl apucă de mână.
25Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,
nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut;
şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
27Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.
28Căci Domnul iubeşte dreptatea
şi nu părăseşte pe credincioşii Lui.
Totdeauna ei sunt sub paza Lui,
dar sămânţa celor răi este nimicită.
29Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara
şi vor locui în ea pe vecie.
30Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea,
şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
31Legea Dumnezeului său este în inima lui;
şi nu i se clatină paşii.
32Cel rău pândeşte pe cel neprihănit
şi caută să-l omoare.
33Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui
şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
34Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui,
şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara:
vei vedea pe cei răi nimiciţi.
35Am văzut pe cel rău în toată puterea lui;
se întindea ca un copac verde.
36Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo;
l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
37Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug;
căci omul de pace are parte de moştenitori.
38Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,
sămânţa celor răi este prăpădită.
39Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul;
El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
40Domnul îi ajută şi-i izbăveşte;
îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă,
pentru că se încred în El.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 371Von David. Erzürne dich nicht über die Bösen, und ereifere dich nicht über die Übeltäter!2Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut.3Vertraue auf den HERRN und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue;4und habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt!5Befiehl dem HERRN deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen.6Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag.7Halte still dem HERRN und warte auf ihn! Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt.8Steh ab vom Zorn und lass den Grimm; erzürne dich nicht! Es entsteht nur Böses daraus.9Denn die Übeltäter werden ausgerottet; die aber auf den HERRN harren, werden das Land erben.10Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da.11Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen.12Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen;13aber der Herr lacht über ihn; denn er sieht, daß sein Tag kommt.14Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln.15Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrechen!16Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser.17Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der HERR.18Der HERR kennt die Tage der Rechtschaffenen, und ihr Erbe wird ewiglich bestehen.19Sie sollen nicht zuschanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben auch in den Tagen der Hungersnot.20Aber die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde des HERRN sind wie die Pracht der Auen; sie vergehen, im Rauch vergehen sie.21Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück; der Gerechte aber ist barmherzig und gibt.22Denn die von Ihm Gesegneten werden das Land erben, aber die von Ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden.23Vom HERRN werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn Ihm sein Weg gefällt.24Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben; denn der HERR stützt seine Hand.25Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen, oder seinen Samen um Brot betteln.26Er ist allezeit barmherzig und leiht gern, und sein Same wird zum Segen.27Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben!28Denn der HERR hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht; sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet.29Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen.30Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit, und seine Zunge redet Recht.31Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, und seine Schritte wanken nicht.32Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten.33Aber der HERR wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird.34Harre auf den HERRN und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen!35Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tief wurzelnder Baum.36Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr; ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden.37Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen; denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft!38Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt, und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten.39Die Rettung der Gerechten kommt von dem HERRN; er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal.40Der HERR wird ihnen beistehen und sie erretten, er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen; denn sie bergen sich bei ihm.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.