Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

O cântare de laudă a lui David1Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu,
şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.
2În fiecare zi Te voi binecuvânta
şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
3Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă,
şi mărimea Lui este nepătrunsă.
4Fiecare neam de om să laude lucrările Tale
şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
5Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale
şi voi cânta minunile Tale.
6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată,
şi eu voi povesti mărimea Ta.
7Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate
şi să se laude dreptatea Ta!
8Domnul este milostiv şi plin de îndurare,
îndelung răbdător şi plin de bunătate.
9Domnul este bun faţă de toţi,
şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
10Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!
Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
11Vor spune slava împărăţiei Tale
şi vor vesti puterea Ta,
12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta
şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.
13Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică,
şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
14Domnul sprijină pe toţi cei ce cad
şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
15Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,
şi Tu le dai hrana la vreme.
16Îţi deschizi mâna
şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
17Domnul este drept în toate căile Lui
şi milostiv în toate faptele Lui.
18Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă,
lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El,
le aude strigătul şi-i scapă.
20Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc,
şi nimiceşte pe toţi cei răi.
21Gura mea să vestească lauda Domnului,
şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 1451Ein Loblied, von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich!2Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich!3Groß ist der HERR und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich.4Ein Geschlecht rühme dem andern deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten!5Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten.6Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden, und deine Größe will ich verkünden.7Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen, und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen!8Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.9Der HERR ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken.10Alle deine Werke werden dich loben, o HERR, und deine Getreuen dich preisen.11Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen,12dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches.13Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter.14Der HERR stützt alle Strauchelnden, und richtet alle auf, die gebeugt sind.15Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.16Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.17Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.18Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen;19er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten; er hört ihr Schreien und rettet sie.20Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen.21Mein Mund soll den Ruhm des HERRN verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.