Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Ferice de cei fără prihană în calea lor,
care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
2Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui,
care-L caută din toată inima lor,
3care nu săvârşesc nicio nelegiuire,
şi umblă în căile Lui!
4Tu ai dat poruncile Tale,
ca să fie păzite cu sfinţenie.
5O, de ar ţinti căile mele
la păzirea orânduirilor Tale!
6Atunci nu voi roşi de ruşine
la vederea tuturor poruncilor Tale!
7Te voi lăuda cu inimă neprihănită,
când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
8Vreau să păzesc orânduirile Tale:
nu mă părăsi de tot!
9Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după cuvântul Tău.
10Te caut din toată inima mea;
nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11Strâng cuvântul Tău în inima mea,
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12Binecuvântat să fii Tu, Doamne!
Învaţă-mă orânduirile Tale!
13Cu buzele mele vestesc
toate hotărârile gurii Tale.
14Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
15Mă gândesc adânc la poruncile Tale,
şi cărările Tale le am sub ochi.
16Mă desfăt în orânduirile Tale
şi nu uit cuvântul Tău.
17Fă bine robului Tău, ca să trăiesc
şi să păzesc cuvântul Tău!
18Deschide-mi ochii, ca să văd
lucrurile minunate ale Legii Tale!
19Sunt un străin pe pământ:
nu-mi ascunde poruncile Tale!
20Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor
după legile Tale.
21Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia
care se rătăcesc de la poruncile Tale.
22Ridică de peste mine ocara şi dispreţul!
Căci păzesc învăţăturile Tale.
23Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea:
robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
24Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea
şi sfătuitorii mei.
25Sufletul meu este lipit de ţărână:
înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
26Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi:
învaţă-mă orânduirile Tale!
27Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale,
şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28Îmi plânge sufletul de durere:
ridică-mă după cuvântul Tău!
29Depărtează-mă de calea necredincioşiei, către Tine,
şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!
30Aleg calea adevărului,
pun legile Tale sub ochii mei.
31Mă ţin de învăţăturile Tale,
Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
32Alerg pe calea poruncilor Tale,
căci îmi scoţi inima la larg.
33Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale,
ca s-o ţin până la sfârşit!
34Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta
şi s-o ţin din toată inima mea!
35Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale,
căci îmi place de ea.
36Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale,
şi nu spre câştig!
37Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte,
înviorează-mă în calea Ta!
38Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău,
făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
39Depărtează de la mine ocara de care mă tem!
Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
40Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale:
fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!
41Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine,
mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!
42Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte,
căci mă încred în cuvântul Tău.
43Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului!
Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.
44Voi păzi Legea Ta necurmat,
totdeauna şi pe vecie.
45Voi umbla în loc larg,
căci caut poruncile Tale.
46Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor
şi nu-mi va roşi obrazul.
47Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
48Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc
şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
49Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău,
în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
50Aceasta este mângâierea mea în necazul meu:
că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
51Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri;
totuşi eu nu mă abat de la Legea Ta.
52Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne,
şi mă mângâi.
53M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi,
care părăsesc Legea Ta.
54Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.
55Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne,
şi păzesc Legea Ta.
56Aşa mi se cuvine,
căci păzesc poruncile Tale.
57Partea mea, Doamne, o spun,
este să păzesc cuvintele Tale.
58Te rog din toată inima mea:
ai milă de mine, după făgăduinţa Ta!
59Mă gândesc la căile mele
şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.
60Mă grăbesc şi nu preget
să păzesc poruncile Tale.
61Cursele celor răi mă înconjoară,
dar nu uit Legea Ta.
62Mă scol la miezul nopţii să Te laud
pentru judecăţile Tale cele drepte.
63Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine
şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
64Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta;
învaţă-mă orânduirile Tale!
65Tu faci bine robului Tău,
Doamne, după făgăduinţa Ta.
66Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere,
căci cred în poruncile Tale.
67Până ce am fost smerit, rătăceam;
dar acum păzesc cuvântul Tău.
68Tu eşti bun şi binefăcător:
învaţă-mă orânduirile Tale!
69Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea;
dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
70Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea:
dar eu mă desfăt în Legea Ta.
71Este spre binele meu că m-ai smerit,
ca să învăţ orânduirile Tale.
72Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale,
decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
73Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit;
dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale!
74Cei ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
75Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte:
din credincioşie m-ai smerit.
76Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea,
cum ai făgăduit robului Tău!
77Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc,
căci Legea Ta este desfătarea mea.
78Să fie înfruntaţi îngâmfaţii care mă asupresc fără temei!
Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale.
79Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine
şi cei ce cunosc învăţăturile Tale!
80Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale,
ca să nu fiu dat de ruşine!
81Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta:
nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
82Mi se topesc ochii după făgăduinţa Ta
şi zic: „Când mă vei mângâia?”
83Căci am ajuns ca un burduf pus în fum;
totuşi nu uit orânduirile Tale.
84Care este numărul zilelor robului Tău?
Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
85Nişte îngâmfaţi sapă gropi înaintea mea;
nu lucrează după Legea Ta.
86Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie;
ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
87Gata, gata să mă doboare şi să mă prăpădească,
dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
88Înviorează-mă după bunătatea Ta,
ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!
89Cuvântul Tău, Doamne,
dăinuie în veci, în ceruri.
90Credincioşia Ta ţine din neam în neam;
Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
91După legile Tale stă în picioare totul astăzi,
căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
92Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea,
aş fi pierit în ticăloşia mea.
93Niciodată nu voi uita poruncile Tale,
căci prin ele mă înviorezi.
94Al Tău sunt: mântuieşte-mă! Căci caut poruncile Tale.
95Nişte răi mă aşteaptă ca să mă piardă;
dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.
96Văd că tot ce este desăvârşit are margini:
poruncile Tale însă sunt fără margini.
97Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toată ziua mă gândesc la ea.
98Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.
99Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei,
căci mă gândesc la învăţăturile Tale.
100Am mai multă pricepere decât bătrânii,
căci păzesc poruncile Tale.
101Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău,
ca să păzesc cuvântul Tău.
102Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi.
103Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele!
Mai dulci decât mierea în gura mea!
104Prin poruncile Tale mă fac mai priceput,
de aceea urăsc orice cale a minciunii.
105Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele
şi o lumină pe cărarea mea.
106Jur – şi mă voi ţine de jurământ –
că voi păzi legile Tale cele drepte.
107Sunt foarte amărât:
înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău!
108Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune gura mea
şi învaţă-mă legile Tale!
109Viaţa îmi este necurmat în primejdie,
şi totuşi nu uit Legea Ta.
110Nişte răi îmi întind curse,
dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale.
111Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci,
căci ele sunt bucuria inimii mele.
112Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale
totdeauna şi până la sfârşit.
113Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.
114Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
115Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
116Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc,
şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!
117Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat
şi să mă înveselesc neîncetat de orânduirile Tale!
118Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se depărtează de orânduirile Tale,
căci înşelătoria lor este zadarnică.
119Ca spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ:
de aceea eu iubesc învăţăturile Tale.
120Mi se înfioară carnea de frica Ta
şi mă tem de judecăţile Tale.
121Păzesc Legea şi dreptatea:
nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău
şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
123Mi se topesc ochii după mântuirea Ta
şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta
şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125Eu sunt robul Tău; dă-mi pricepere,
ca să cunosc învăţăturile Tale.
126Este vremea ca Domnul să lucreze:
căci ei calcă Legea Ta.
127De aceea, eu iubesc poruncile Tale
mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale,
şi urăsc orice cale a minciunii.
129Învăţăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzeşte sufletul meu.
130Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,
dă pricepere celor fără răutate.
131Deschid gura şi oftez,
căci sunt lacom după poruncile Tale.
132Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine,
după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!
133Întăreşte-mi paşii în cuvântul Tău şi nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!
134Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor,
ca să păzesc poruncile Tale!
135Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău
şi învaţă-mă orânduirile Tale!
136Ochii îmi varsă şiroaie de apă,
pentru că Legea Ta nu este păzită.
137Tu eşti drept, Doamne,
şi judecăţile Tale sunt fără prihană.
138Tu Îţi întemeiezi învăţăturile pe dreptate
şi pe cea mai mare credincioşie.
139Râvna mea mă mănâncă,
pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
140Cuvântul Tău este cu totul încercat,
şi robul Tău îl iubeşte.
141Sunt mic şi dispreţuit,
dar nu uit poruncile Tale.
142Dreptatea Ta este o dreptate veşnică,
şi Legea Ta este adevărul.
143Necazul şi strâmtorarea mă ajung,
dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.
144Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie:
dă-mi pricepere, ca să trăiesc!
145Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne,
ca să păzesc orânduirile Tale.
146Te chem: mântuieşte-mă,
ca să păzesc învăţăturile Tale!
147O iau înaintea zorilor şi strig;
nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
148O iau înaintea străjilor de noapte şi deschid ochii,
ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău.
149Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta:
înviorează-mă, Doamne, după judecata Ta!
150Se apropie cei ce urmăresc mişelia
şi se depărtează de Legea Ta.
151Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
152De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale
că le-ai aşezat pentru totdeauna.
153Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.
154Apără-mi pricina şi răscumpără-mă,
înviorează-mă după făgăduinţa Ta.
155Mântuirea este departe de cei răi,
căci ei nu caută orânduirile Tale.
156Mari sunt îndurările Tale, Doamne!
Înviorează-mă după judecăţile Tale!
157Mulţi sunt prigonitorii şi potrivnicii mei,
dar nu mă depărtez de învăţăturile Tale.
158Văd cu scârbă pe cei necredincioşi Ţie,
care nu păzesc cuvântul Tău.
159Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale:
înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!
160Temelia cuvântului Tău este adevărul,
şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
161Nişte voievozi mă prigonesc fără temei,
dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
162Mă bucur de cuvântul Tău
ca cel ce găseşte o mare pradă.
163Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.
164De şapte ori pe zi Te laud,
din pricina legilor Tale celor drepte.
165Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta
şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.
166Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne,
şi împlinesc poruncile Tale.
167Sufletul meu ţine învăţăturile Tale,
şi le iubesc mult de tot!
168Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale,
căci toate căile mele sunt înaintea Ta.
169Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne!
Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta.
170Să ajungă cererea mea până la Tine!
Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!
171Buzele mele să vestească lauda Ta,
căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!
172Să cânte limba mea cuvântul Tău,
căci toate poruncile Tale sunt drepte!
173Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile Tale.
174Suspin după mântuirea Ta, Doamne,
şi Legea Ta este desfătarea mea.
175Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude,
şi judecăţile Tale să mă sprijine!
176Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău,
căci nu uit poruncile Tale.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 119 – Aleph1Wohl denen, deren Weg untadelig ist, die wandeln nach dem Gesetz des HERRN!2Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen,3die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen!4Du hast deine Befehle gegeben, daß man sie eifrig befolge.5O daß meine Wege dahin zielten, deine Satzungen zu halten!6Dann werde ich nicht zuschanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte.7Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Rechtsbestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne.8Deine Satzungen will ich halten; verlass mich niemals!Beth9Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort!10Von ganzem Herzen suche ich dich; lass mich nicht abirren von deinen Geboten!11Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige.12Gelobt seist du, o HERR! Lehre mich deine Satzungen.13Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes.14Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer.15Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten.16Ich habe meine Lust an deinen Satzungen; dein Wort vergesse ich nicht.Gimel17Gewähre deinem Knecht, daß ich lebe und dein Wort befolge!18Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz!19Ich bin ein Fremdling auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir!20Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen allezeit.21Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten.22Wälze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt!23Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich; aber dein Knecht sinnt nach über deine Satzungen.24Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude; sie sind meine Ratgeber.Daleth25Meine Seele klebt am Staub; belebe mich nach deinem Wort!26Ich habe meine Wege erzählt, und du hast mir geantwortet; lehre mich deine Satzungen!27Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten.28Meine Seele weint vor Kummer; richte mich auf nach deinem Wort!29Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz!30Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt.31HERR, ich halte fest an deinen Zeugnissen; lass mich nicht zuschanden werden!32Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum.He33Lehre mich, HERR, den Weg deiner Satzungen, daß ich ihn einhalte bis ans Ende.34Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen.35Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm.36Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier!37Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen; belebe mich auf deinem Weg!38Erfülle an deinem Knecht deine Verheißung, die denen gilt, die dich fürchten.39Wende von mir die Schmach, die ich fürchte; denn deine Rechtsbestimmungen sind gut!40Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen; belebe mich durch deine Gerechtigkeit!Waw41HERR, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort,42damit ich dem antworten kann, der mich schmäht; denn ich verlasse mich auf dein Wort!43Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund; denn ich hoffe auf deine Bestimmungen!44Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich.45Und ich werde wandeln in weitem Raum; denn ich suche deine Befehle.46Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen.47Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe.48Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Satzungen nachsinnen.Zajin49Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen!50Das ist mein Trost in meinem Elend, daß deine Verheißung mich belebt.51Die Frechen haben mich arg verspottet; dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen.52Wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, o HERR, so werde ich getröstet.53Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen.54Deine Satzungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne.55Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o HERR, und ich bewahre dein Gesetz.56Das ist mir zuteil geworden, daß ich deine Befehle befolgen darf.Cheth57Ich sage: Das ist mein Teil, o HERR, daß ich deine Worte befolge.58Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst: Sei mir gnädig nach deiner Verheißung!59Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen.60Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen.61Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht.62Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.63Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten, und die deine Befehle befolgen.64HERR, die Erde ist erfüllt von deiner Güte; lehre mich deine Satzungen!Teth65Du tust Gutes an deinem Knecht, o HERR, nach deinem Wort.66Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis; denn ich habe deinen Geboten geglaubt.67Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber befolge ich dein Wort.68Du bist gut und tust Gutes; lehre mich deine Satzungen!69Die Hochmütigen haben mich mit Lügen besudelt; ich [aber] befolge von ganzem Herzen deine Befehle.70Ihr Herz ist stumpf wie von Fett; doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz.71Es ist gut für mich, daß ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lerne.72Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken.Jod73Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne!74Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich hoffe auf dein Wort.75HERR, ich weiß, daß deine Gerichte gerecht sind, und daß du mich in Treue gedemütigt hast.76Lass doch deine Gnade mein Trost sein, wie du es deinem Knecht zugesagt hast!77Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, daß ich lebe! Denn dein Gesetz ist meine Freude.78Lass die Hochmütigen zuschanden werden, weil sie mir mit Lügen Unrecht getan haben; ich aber sinne über deine Befehle nach.79Lass die sich mir zuwenden, die dich fürchten und die deine Zeugnisse anerkennen.80Mein Herz soll sich redlich an deine Satzungen halten, damit ich nicht zuschanden werde.Kaph81Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe; ich hoffe auf dein Wort.82Meine Augen verlangen nach deiner Verheißung und fragen: Wann wirst du mich trösten?83Bin ich auch geworden wie ein Schlauch im Rauch, so habe ich doch deine Satzungen nicht vergessen.84Wieviele Tage bleiben noch deinem Knecht? Wann willst du an meinen Verfolgern das Urteil vollziehen?85Die Frechen haben mir Gruben gegraben, sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten.86Alle deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir!87Sie hätten mich fast vertilgt auf Erden; ich aber verlasse deine Befehle nicht.88Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren.Lamed89Auf ewig, o HERR, steht dein Wort fest in den Himmeln;90deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht! Du hast die Erde gegründet, und sie steht;91nach deinen Ordnungen stehen sie noch heute; denn alles muss dir dienen!92Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend.93Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen; denn durch sie hast du mich belebt.94Ich bin dein; hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet!95Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben; aber ich richte meinen Sinn auf deine Zeugnisse.96Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen; aber dein Gebot ist unbeschränkt.Mem97Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Ich sinne darüber nach den ganzen Tag.98Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn es ist ewiglich mein.99Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachsinnen.100Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle.101Von allen bösen Wegen halte ich meine Füße fern, damit ich dein Wort befolge.102Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt.103Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund!104Von deinen Befehlen werde ich verständig; darum hasse ich jeden Pfad der Lüge.Nun105Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.106Ich habe geschworen und will es halten, daß ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will.107Ich bin tief gebeugt; HERR, belebe mich nach deinem Wort!108HERR, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes, und lehre mich deine Rechtsbestimmungen!109Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht.110Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt; aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt.111Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens.112Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu erfüllen, auf ewig, bis ans Ende.Samech113Ich hasse, die geteilten Herzens sind; aber dein Gesetz habe ich lieb.114Du bist mein Schirm und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.115Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines Gottes befolgen!116Unterstütze mich nach deiner Verheißung, damit ich lebe und nicht zuschanden werde mit meiner Hoffnung!117Stärke du mich, so ist mir geholfen, und ich werde deine Satzungen stets beachten!118Du wirst alle verwerfen, die von deinen Satzungen abweichen; denn ihre Täuschung ist vergeblich.119Wie Schlacken räumst du alle Gottlosen von der Erde hinweg; darum liebe ich deine Zeugnisse.120Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir, und ich habe Ehrfurcht vor deinen Rechtsbestimmungen!Ajin121Ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt; überlass mich nicht meinen Bedrückern!122Tritt als Bürge ein zum Besten für deinen Knecht, daß mich die Frechen nicht unterdrücken!123Meine Augen verlangen nach deiner Rettung und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit.124Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Satzungen!125Ich bin dein Knecht; gib mir Einsicht, damit ich deine Zeugnisse verstehe!126Es ist Zeit für den HERRN, zu handeln; sie haben dein Gesetz gebrochen!127Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold;128darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge.Pe129Wunderbar sind deine Zeugnisse; darum bewahrt sie meine Seele.130Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht.131Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Befehlen.132Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du denen zu tun pflegst, die deinen Namen lieben!133Mache meine Schritte fest durch dein Wort, und lass nichts Böses über mich herrschen!134Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, und ich will deine Befehle befolgen!135Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Satzungen!136Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt.Zade137Gerecht bist du, o HERR, und deine Ordnungen sind richtig!138Du hast deine Vorschriften in Gerechtigkeit geboten und in großer Treue.139Mein Eifer verzehrt mich, weil meine Widersacher deine Worte vergessen.140Dein Wort ist wohlgeläutert, und dein Knecht hat es lieb.141Ich bin gering und verachtet; doch deine Befehle habe ich nicht vergessen.142Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit.143Angst und Drangsal haben mich getroffen; aber deine Befehle sind meine Freude.144Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht; gib mir Einsicht, so werde ich leben!Qoph145Ich rufe von ganzem Herzen: HERR, erhöre mich; ich will deine Satzungen befolgen!146Ich rufe zu dir; hilf mir, so will ich deine Zeugnisse bewahren.147Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie; ich hoffe auf dein Wort.148Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort.149Höre meine Stimme nach deiner Gnade! O HERR, belebe mich nach deinen Rechtsbestimmungen!150Die der Arglist nachjagen, nahen sich; von deinem Gesetz sind sie fern.151Du bist nahe, o HERR, und alle deine Gebote sind Wahrheit.152Längst weiß ich aus deinen Zeugnissen, daß du sie auf ewig gegründet hast.Resch153Sieh mein Elend an und errette mich; denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen!154Führe meine Sache und erlöse mich; belebe mich nach deiner Verheißung!155Das Heil ist fern von den Gottlosen; denn sie fragen nicht nach deinen Satzungen.156Deine Barmherzigkeit ist groß, o HERR; belebe mich nach deinen Verordnungen!157Zahlreich sind meine Verfolger und Widersacher; dennoch habe ich mich nicht abgewandt von deinen Zeugnissen.158Wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren.159Siehe, ich liebe deine Befehle; o HERR, belebe mich nach deiner Gnade!160Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich.Schin161Fürsten verfolgen mich ohne Ursache; aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz.162Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet.163Ich hasse die Lüge und verabscheue sie; dein Gesetz aber habe ich lieb.164Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Ordnungen deiner Gerechtigkeit.165Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall.166Ich hoffe auf dein Heil, o HERR, und tue deine Gebote.167Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr.168Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt; denn alle meine Wege sind vor dir.Thaw169HERR, lass mein Rufen vor dich kommen; gib mir Einsicht nach deinem Wort!170Lass mein Flehen vor dich kommen; errette mich nach deiner Verheißung!171Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Satzungen lehrst.172Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht.173Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt.174Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o HERR, und dein Gesetz ist meine Lust.175Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe, und deine Rechtsbestimmungen seien meine Hilfe!176Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf; suche deinen Knecht! Denn deine Gebote habe ich nicht vergessen.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.