Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Un psalm al lui David1Binecuvântează, suflete, pe Domnul,
şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2Binecuvântează, suflete, pe Domnul
şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3El îţi iartă toate fărădelegile tale,
El îţi vindecă toate bolile tale;
4El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7El Şi-a arătat căile Sale lui Moise,
şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9El nu Se ceartă fără încetare
şi nu ţine mânia pe vecie.
10Nu ne face după păcatele noastre,
nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12cât este de departe răsăritul de apus,
atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13Cum se îndură un tată de copiii lui,
aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14Căci El ştie din ce suntem făcuţi;
Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16Când trece un vânt peste ea, nu mai este,
şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El,
şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18pentru cei ce păzesc legământul Lui
şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri,
şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui,
care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui
şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui,
robii Lui, care faceţi voia Lui!
22Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui,
în toate locurile stăpânirii Lui!
Binecuvântează, suflete, pe Domnul!

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Psalm 1031Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen!2Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!3Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen;4der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit;5der dein Alter mit Gutem sättigt, daß du wieder jung wirst wie ein Adler.6Der HERR übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten.7Er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israels seine Taten.8Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.9Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben.10Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten.11Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten;12so fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt.13Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, welche ihn fürchten;14denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er denkt daran, daß wir Staub sind.15Die Tage des Menschen sind wie Gras; er blüht wie eine Blume auf dem Feld;16wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.17Aber die Gnade des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern18bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun.19Der HERR hat seinen Thron im Himmel gegründet, und seine Königsherrschaft regiert über alles.20Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes!21Lobt den HERRN, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut!22Lobt den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele!

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.