Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Darurile căpeteniilor seminţiilor1Când a isprăvit Moise de aşezat Cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit.
2Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai marii seminţiilor, care luaseră parte la numărătoare.
3Ei şi-au adus ca dar înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus înaintea Cortului.
4Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
5„Ia de la ei aceste lucruri şi să le întrebuinţezi pentru slujba Cortului întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.”
6Moise a luat carele şi boii şi le-a dat Leviţilor.
7A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor;
8a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
9Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.Darurile pentru târnosirea altarului10Căpeteniile şi-au adus darurile pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului.
11Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, şi anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru târnosirea altarului.”
12Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.
13El a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
14o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie,
15un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
16un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
17şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.
18A doua zi, şi-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar.
19El a adus: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
20o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
21un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
22un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
23şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.
24A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
26o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
27un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
28un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
29şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,
31a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
32o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
33un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
34un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
35şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.
36A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,
37a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
38o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
39un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
40un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
41şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.
42A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
44o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie;
45un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
46un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
47şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,
49a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
50o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
51un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
52un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
53şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.
54A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,
55a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
56o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
57un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
58un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
59şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.
60A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
62o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
63un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
64un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
65şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,
67a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
68o căţuie de aur, plină cu tămâie;
69un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
70un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
71şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.
72A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
74o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
75un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
76un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
77şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.
78A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79a adus: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare;
80o căţuie de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;
81un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot;
82un ţap, pentru jertfa de ispăşire;
83şi, pentru jertfa de mulţumire: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.
84Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur;
85fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighean cântărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaş.
86Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaş; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli.
87Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obişnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.
88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns.
89Când intra Moise în Cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Opfergaben der Stammesfürsten zur Einweihung der Stiftshütte1Und es geschah an dem Tag, als Mose die Errichtung der Wohnung vollendet und sie samt allen ihren Geräten gesalbt und geheiligt hatte, auch den Altar samt allen seinen Geräten, als er sie [nun] gesalbt und geheiligt hatte,2da opferten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, jene Stammesfürsten, die der Musterung vorstanden,3und sie brachten ihre Opfergabe vor den HERRN: sechs überdeckte Wagen und zwölf Rinder, je einen Wagen von zwei Fürsten, und je ein Rind von jedem; die brachten sie vor der Wohnung dar.4Und der HERR redete zu Mose und sprach:5Nimm sie von ihnen an; sie sollen zur Verrichtung des Dienstes an der Stiftshütte verwendet werden, und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seinem Dienst!6Und Mose nahm die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten.7Zwei Wagen und vier Rinder gab er den Söhnen Gersons entsprechend ihrem Dienst;8und vier Wagen und acht Rinder gab er den Söhnen Meraris entsprechend ihrem Dienst, unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters.9Aber den Söhnen Kahats gab er nichts, weil sie den Dienst des Heiligtums auf sich hatten und auf ihren Schultern tragen mussten.10Und die Fürsten brachten das, was zur Einweihung des Altars dienen sollte, an dem Tag, als er gesalbt wurde; und die Fürsten brachten ihre Opfergabe dar vor dem Altar.11Der HERR aber sprach zu Mose: Jeder Fürst soll an dem für ihn bestimmten Tag seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen.12Der nun seine Opfergabe am ersten Tag darbrachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs, vom Stamm Juda.13Seine Opfergabe aber war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums; beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;14eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;15ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;16ein Ziegenbock als Sündopfer;17und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nachschons, des Sohnes Amminadabs.18Am zweiten Tag opferte Nethaneel, der Sohn Zuars, der Fürst von Issaschar.19Er brachte als seine Opfergabe dar: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;20eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;21und einen Jungstier, einen Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;22einen Ziegenbock als Sündopfer,23und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nethaneels, des Sohnes Zuars.24Am dritten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Sebulons, Eliab, der Sohn Helons.25Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;26eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;27ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;28ein Ziegenbock als Sündopfer,29und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliabs, des Sohnes Helons.30Am vierten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Rubens, Elizur, der Sohn Schedeurs.31Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;32eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;33ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;34ein Ziegenbock als Sündopfer,35und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elizurs, des Sohnes Schedeurs.36Am fünften Tag [opferte] der Fürst der Kinder Simeons, Schelumiel, der Sohn Zuri-Schaddais.37Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;38eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;39ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;40ein Ziegenbock als Sündopfer,41und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Schelumiels, des Sohnes Zuri-Schaddais.42Am sechsten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Gads, Eljasaph, der Sohn Deghuels.43Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;44eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;45ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;46ein Ziegenbock als Sündopfer,47und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eljasaphs, des Sohnes Deghuels.48Am siebten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Ephraims, Elischama, der Sohn Ammihuds.49Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;50eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;51ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;52ein Ziegenbock als Sündopfer,53und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elischamas, des Sohnes Ammihuds.54Am achten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Manasses, Gamliel, der Sohn Pedazurs.55Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;56eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;57ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;58ein Ziegenbock als Sündopfer,59und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Gamliels, des Sohnes Pedazurs.60Am neunten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis.61Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;62eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;63ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;64ein Ziegenbock als Sündopfer,65und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Abidans, des Sohnes Gideonis.66Am zehnten Tag [opferte] der Fürst der Kinder Dans, Achieser, der Sohn Ammi-Schaddais.67Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;68eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;69ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;70ein Ziegenbock als Sündopfer;71und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achiesers, des Sohnes Ammi-Schaddais.72Am elften Tag [opferte] der Fürst der Kinder Assers, Pagiel, der Sohn Ochrans.73Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;74eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;75ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;76ein Ziegenbock als Sündopfer;77und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Pagiels, des Sohnes Ochrans.78Am zwölften Tag [opferte] der Fürst der Kinder Naphtalis, Achira, der Sohn Enans.79Seine Opfergabe war: eine silberne Schüssel, 130 [Schekel] schwer; ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer;80eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk;81ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer;82ein Ziegenbock als Sündopfer;83und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achiras, des Sohnes Enans.84Das ist die Gabe für die Einweihung des Altars an dem Tag, als er gesalbt wurde, vonseiten der Fürsten Israels: zwölf silberne Schüsseln, zwölf silberne Sprengbecken, zwölf goldene Schalen;85so daß jede Schüssel 130 [Schekel] Silber und jedes Sprengbecken 70 wog und die Summe alles Silbers der Gefäße 2400 [Schekel] betrug, nach dem Schekel des Heiligtums.86Und von den zwölf goldenen Schalen voll Räucherwerk wog jede 10 [Schekel] nach dem Schekel des Heiligtums, so daß die Summe des Goldes der Schalen 120 [Schekel] betrug.87Die Summe der Rinder zum Brandopfer war zwölf Stiere, dazu zwölf Widder, zwölf einjährige Lämmer, samt ihrem Speisopfer, und zwölf Ziegenböcke zum Sündopfer.88Und die Summe der Rinder zum Friedensopfer war 24 Stiere, dazu 60 Widder, 60 Böcke, 60 einjährige Lämmer. Das war die Einweihungsgabe für den Altar, nachdem er gesalbt worden war.89Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit Ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim; und Er redete zu ihm.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.