Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Hotarele Canaanului1Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel şi spune-le: „Când veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:
3hotarul din partea de miazăzi va începe din pustiul Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării Sărate, spre răsărit;
4se va întoarce la miazăzi de înălţimea Acrabim, va trece prin Ţin şi se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar şi va trece spre Aţmon:
5de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul Egiptului şi va ieşi la mare.
6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare {Mediterana}: aceasta va fi hotarul vostru la apus.
7Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare să trageţi hotarul până la muntele Hor;
8de la muntele Hor, să-l trageţi prin Hamat şi să ajungă până la Ţedad;
9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte.
10Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Şefam;
11să se coboare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va coborî şi se va întinde de-a lungul Mării Chineret {Sau: Ghenezaret} la răsărit;
12se va coborî iarăşi spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.”
13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel şi a zis: „Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi prin sorţi şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.
14Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.
15Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”Cum şi prin cine să se împartă ţara16Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17„Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar şi Iosua, fiul lui Nun.
18Să mai luaţi câte o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării.
19Iată numele bărbaţilor acestora: Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
20pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;
21pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;
22pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
23pentru fiii lui Iosif – pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod;
24şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan; –
25pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;
26pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
27pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;
28pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.”
29Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Über die Grenzen und die Austeilung des Landes1Und der HERR redete zu Mose und sprach:2Gebiete den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, so ist dies das Land, das euch als Erbteil zufällt: das Land Kanaan in seinen Grenzen.3Der südliche Rand soll sich erstrecken von der Wüste Zin, Edom entlang, so daß eure südliche Grenze am Ende des Salzmeers beginnt, das gegen Osten liegt.4Dann soll sich eure Grenze südlich der Anhöhe Akrabbim wenden, bis nach Zin gehen und südlich von Kadesch-Barnea enden; von dort soll sie nach Hazar-Addar gehen und hinüber nach Azmon;5von Azmon soll sie sich zum Bach Ägyptens hin wenden, und ihr Ende soll am Meer sein.6Als westliche Grenze soll euch das große Meer und seine Küste dienen; das sei eure Grenze gegen Westen.7Dies soll eure nördliche Grenze sein: Vom großen Meer sollt ihr die Grenze ziehen bis zum Berg Hor,8und vom Berg Hor sollt ihr die Grenze ziehen, bis man nach Hamat kommt, und die Grenze soll nach Zedad hin auslaufen;9dann soll sich die Grenze bis Siphron erstrecken, und sie soll bei Hazar-Enan auslaufen. Das sei eure Grenze gegen Norden.10Als östliche Grenze aber sollt ihr euch festsetzen eine Linie von Hazar-Enan bis Schepham.11Und die Grenze soll von Schepham nach Ribla herabgehen, östlich von Ain. Danach soll sie herabgehen und sich auf die Seite des Sees Genezareth ziehen, gegen Osten,12und die Grenze soll herabkommen an den Jordan und beim Salzmeer auslaufen. Das sollen ringsum die Grenzen für euer Land sein.13Und Mose gebot den Kindern Israels und sprach: Das ist das Land, welches ihr durch das Los als Erbe erhalten sollt, das der HERR den neun Stämmen und dem halben Stamm zu geben befohlen hat.14Denn der Stamm der Kinder Rubens, mit ihren Vaterhäusern, und der Stamm der Kinder Gads mit ihren Vaterhäusern haben ihren Teil empfangen, auch der halbe Stamm Manasse hat seinen Teil bekommen.15So haben die beiden Stämme und der halbe Stamm ihr Erbteil empfangen diesseits des Jordan, Jericho gegenüber, nach Osten, gegen Sonnenaufgang.16Und der HERR redete zu Mose und sprach:17Dies sind die Namen der Männer, die das Land unter euch zum Erbe austeilen sollen: Eleasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns.18Dazu sollt ihr von jedem Stamm einen Fürsten nehmen, um das Land zum Erbe auszuteilen.19Und dies sind die Namen der Männer: Kaleb, der Sohn Jephunnes, vom Stamm Juda;20Samuel, der Sohn Ammihuds, vom Stamm der Kinder Simeons;21Elidad, der Sohn Kislons, vom Stamm Benjamin;22Buki, der Sohn Joglis, der Fürst des Stammes der Kinder Dans.23Hanniel, der Sohn Ephods, von den Kindern Josephs, der Fürst des Stammes der Kinder Manasses;24und Kemuel, der Sohn Schiphtans, der Fürst des Stammes der Kinder Ephraims;25Elizaphan, der Sohn Parnachs, der Fürst des Stammes der Kinder Sebulons;26Paltiel, der Sohn Assans, der Fürst des Stammes der Kinder Issaschars;27Ahihud, der Sohn Schelomis, der Fürst des Stammes der Kinder Assers;28Pedahel, der Sohn Ammihuds, der Fürst des Stammes der Kinder Naphtalis.29Das sind die, denen der HERR gebot, den Kindern Israels das Erbe im Land Kanaan auszuteilen.

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.