Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

1Iată numele seminţiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Haţar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte, spre Hamat, de la răsărit până la apus, partea lui Dan.
2Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Aşer.
3Lângă hotarul lui Aşer, de la răsărit până la apus, partea lui Neftali.
4Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase.
5Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim.
6Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben.
7Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda.
8Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veţi despărţi, lată de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lungă cât una din părţile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi Sfântul Locaş.
9Partea pe care o veţi despărţi pentru Domnul va avea douăzeci şi cinci de mii de coţi în lungime şi zece mii în lăţime.
10Această parte sfântă va fi a preoţilor: douăzeci şi cinci de mii de coţi la miazănoapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit şi douăzeci şi cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi Sfântul Locaş al Domnului.
11Ea va fi a preoţilor sfinţiţi, a fiilor lui Ţadoc, care au făcut slujba Sfântului Meu Locaş, care nu s-au rătăcit ca leviţii, când se rătăceau copiii lui Israel.
12Ea va fi a lor, ca parte preasfântă, luată din partea ţării care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul leviţilor.
13Leviţii vor avea, alături cu hotarul preoţilor, douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi zece mii în lat, douăzeci şi cinci de mii în toată lungimea şi zece mii în lăţime.
14Nu vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe; şi această pârgă a ţării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului.
15Ceilalţi cinci mii de coţi însă, care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci şi cinci de mii, vor fi daţi cetăţii ca loc obişnuit, pentru locuinţe şi păşune; şi cetatea va fi la mijloc.
16Iată-i măsurile: înspre miazănoapte, patru mii cinci sute de coţi, înspre miazăzi, patru mii cinci sute, înspre răsărit, patru mii cinci sute, înspre apus, patru mii cinci sute.
17Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coţi la miazănoapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cincizeci la răsărit şi două sute cincizeci la apus.
18Rămăşiţa din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit şi zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreţinerea lucrătorilor cetăţii.
19Lucrătorii cetăţii vor fi luaţi din toate seminţiile lui Israel.
20Toată partea sfântă va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi în lung şi douăzeci şi cinci de mii în lat; şi va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veţi deosebi din ea ca moşie a cetăţii.
21Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părţii sfinte şi moşiei cetăţii, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi ai părţii sfinte lângă hotarul de răsărit, şi la apus, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi lângă hotarul de apus, în dreptul părţilor seminţiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă şi sfântul locaş al Casei vor fi la mijloc.
22Astfel moşia leviţilor şi moşia cetăţii vor fi în locul părţii cuvenite domnitorului, în mijloc; adică ce va fi între hotarul lui Iuda şi hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.
23Iată celelalte seminţii. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin.
24Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon.
25Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar.
26Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon.
27Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad.
28Lângă hotarul lui Gad însă pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades până la pârâul Egiptului şi până la Marea cea Mare.
29Aceasta este ţara pe care o veţi împărţi ca moştenire prin sorţi seminţiilor lui Israel şi acestea sunt părţile lor, zice Domnul Dumnezeu.
30Iată ieşirile cetăţii: În partea de miazănoapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi –31şi porţile cetăţii se vor numi după numele seminţiilor lui Israel – trei porţi la miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda şi o poartă a lui Levi.
32În partea de răsărit, care are o întindere de patru mii cinci sute de coţi, cu trei porţi: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin şi o poartă a lui Dan.
33În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar şi o poartă a lui Zabulon.
34În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Aşer şi o poartă a lui Neftali.
35De jur împrejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Şi, din ziua aceea, numele cetăţii va fi: „Domnul este aici!”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Die Aufteilung des Landes1Und das sind die Namen der Stämme: Am nördlichen Ende zur Seite des Weges, auf dem man von Hetlon bis Lebo-Hamat und bis Hazar-Enon kommt, an der Grenze von Damaskus im Norden, zur Seite von Hamat, soll Dan seinen Anteil haben von der Ostseite bis zur Westseite.2Neben dem Gebiet von Dan, von der Ostseite bis zur Westseite Asser einen Anteil;3neben dem Gebiet von Asser, von der Ostseite bis zur Westseite, Naphtali einen Anteil;4neben dem Gebiet von Naphtali, von der Ostseite bis zur Westseite, Manasse einen Anteil;5neben dem Gebiet von Manasse, von der Ostseite bis zur Westseite, Ephraim einen Anteil;6neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ostseite bis zur Westseite, Ruben einen Anteil;7neben dem Gebiet von Ruben, von der Ostseite bis zur Westseite, Juda einen Anteil.8Aber neben dem Gebiet von Juda, von der Ostseite bis zur Westseite, soll die Weihegabe liegen, die ihr abgeben sollt, 25000 [Ruten] breit und so lang, wie sonst ein Teil von der Ostseite bis zur Westseite; und innerhalb derselben soll das Heiligtum stehen.9Und die Weihegabe, die ihr dem HERRN abzugeben habt, soll 25000 [Ruten] lang und 10000 [Ruten] breit sein.10Und diese heilige Weihegabe soll diesen gehören: Den Priestern [ein Bezirk] von 25000 [Ruten] nach Norden, 10000 [Ruten] nach Westen und 10000 [Ruten] nach Osten in der Breite, und nach Süden 25000 [Ruten] lang. Innerhalb desselben aber soll das Heiligtum des HERRN stehen.11Den geweihten Priestern [soll es gehören], den Söhnen Zadoks, die meinen Dienst versehen haben, die nicht abgeirrt sind wie die Leviten, als die Kinder Israels irregingen.12So soll ihnen als ein Weihegeschenk von der Weihegabe des Landes ein Bezirk gehören, ein Hochheiliges, neben dem Gebiet der Leviten.13Den Leviten aber, entsprechend dem Gebiet der Priester, [soll] eine Weihegabe [gehören], 25000 [Ruten] lang und 10000 [Ruten] breit. Die ganze Länge soll 25000 [Ruten] und die Breite 10000 [Ruten] betragen.14Und davon sollen sie nichts verkaufen noch tauschen; und dieser Erstling des Landes darf nicht in anderen Besitz übergehen; denn er ist dem HERRN geheiligt.15Die übrigen 5000 [Ruten] aber, die von der ganzen Breite von 25000 [Ruten] übrig sind, sollen als gemeinsames Land zu der Stadt gehören, als Wohn- und Freiplatz, und die Stadt soll in seiner Mitte stehen.16Und das sollen ihre Maße sein: die Nordseite 4500 [Ruten], die Südseite 4500 [Ruten], die Ostseite 4500 [Ruten] und die Westseite 4500 [Ruten].17Der Freiplatz der Stadt soll im Norden 250 [Ruten], im Süden 250 [Ruten], im Osten 250 [Ruten] und im Westen 250 [Ruten] messen.18Aber das übrige [Gebiet] längs gegenüber der heiligen Weihegabe, die 10000 [Ruten] im Osten und die 10000 [Ruten] im Westen, das, was neben der heiligen Weihegabe liegt, dessen Ertrag soll den Arbeitern der Stadt zur Speise dienen.19Und die Arbeiter der Stadt aus allen Stämmen Israels sollen es bebauen.20Die ganze Weihegabe soll 25000 auf 25000 [Ruten] betragen. Den vierten Teil der heiligen Weihegabe sollt ihr abgeben als Eigentum der Stadt.21Aber das Übrige soll dem Fürsten gehören, zu beiden Seiten der heiligen Weihegabe und des Grundbesitzes der Stadt, längs der 25000 [Ruten] der Weihegabe an der Ostgrenze und längs der 25000 [Ruten] an der Westgrenze, entsprechend den [Stammes]anteilen. Das gehört dem Fürsten; die heilige Weihegabe aber und das Heiligtum des Tempelhauses liegt in seiner Mitte.22Es soll auch vom Grundbesitz der Leviten und vom Grundbesitz der Stadt an (die zwischen dem liegen, was dem Fürsten gehört), alles, was zwischen dem Gebiet von Juda und dem Gebiet von Benjamin liegt, dem Fürsten gehören.23Von den übrigen Stämmen aber soll Benjamin von der Ostseite bis zur Westseite einen Anteil empfangen;24und neben dem Gebiet von Benjamin, von der Ostseite bis zur Westseite, Simeon einen Anteil;25und neben dem Gebiet von Simeon, von der Ostseite bis zur Westseite, Issaschar einen Anteil;26und neben dem Gebiet von Issaschar, von der Ostseite bis zur Westseite, Sebulon einen Anteil;27und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite, Gad einen Anteil;28und neben dem Gebiet von Gad aber, auf der Südseite, gegen Mittag, soll die Grenze von Tamar bis zum Haderwasser bei Kadesch und durch den Bach [Ägyptens] zum großen Meer laufen.29Dies ist das Land, das ihr als Erbbesitz unter die Stämme Israels verlosen sollt; und das sind ihre Anteile, spricht GOTT, der Herr.30Und dies sollen die Ausgänge der Stadt sein: Auf der Nordseite, die 4500 [Ruten] misst –31und zwar sollen die Tore der Stadt nach den Namen der Stämme Israels benannt werden –, nach Norden [also] drei Tore: erstens das Tor Rubens, zweitens das Tor Judas, drittens das Tor Levis.32Auf der Ostseite, die 4500 [Ruten] misst, auch drei Tore: erstens das Tor Josephs, zweitens das Tor Benjamins, drittens das Tor Dans.33Auf der Südseite, die 4500 [Ruten] misst, auch drei Tore: erstens das Tor Simeons, zweitens das Tor Issaschars, drittens das Tor Sebulons.34Auf der Westseite, die auch 4500 [Ruten] misst, ebenfalls ihre drei Tore: erstens das Tor Gads, zweitens das Tor Assers, drittens das Tor Naphtalis.35Der ganze Umfang beträgt 18000 [Ruten]. Und der Name der Stadt soll künftig lauten: »Der HERR ist hier!«

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.