Doriti ca elim.at să vă redirecționeze automat la pagina în limba română?
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Pentru detalii accesati pagina GDPR Vreau detalii

Biblia

VDCC

Binecuvântarea rostită de Moise1Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
2El a zis: „Domnul a venit din Sinai
şi a răsărit peste ei din Seir,
a strălucit din muntele Paran
şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi,
având în dreapta Lui focul Legii.
3Da, El iubeşte popoarele;
toţi sfinţii sunt în mâna Ta.
Ei au stat la picioarele Tale,
au primit cuvintele Tale.
4Moise ne-a dat Legea,
moştenirea adunării lui Iacov.
5El era împărat în Israel,
când se adunau căpeteniile poporului
şi seminţiile lui Israel.
6Trăiască Ruben şi să nu moară,
şi bărbaţii lui să fie mulţi la număr!”
7Iată ce a zis despre Iuda:
„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda
şi adu-l la poporul lui.
Puternice să-i fie mâinile,
şi să-i fii în ajutor împotriva vrăjmaşilor lui!”
8Despre Levi a zis:
„Tumim şi Urim au fost încredinţaţi bărbatului sfânt,
pe care L-ai ispitit la Masa
şi cu care Te-ai certat la apele Meriba.”
9Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: „Nu i-am văzut!”
Şi despre fraţii lui: „Nu vă cunosc!”
Iar de copii n-a vrut să mai ştie.
Căci ei păzesc Cuvântul Tău
şi ţin legământul Tău;
10ei învaţă pe Iacov poruncile Tale,
şi pe Israel Legea Ta;
ei pun tămâie sub nările Tale
şi ardere de tot pe altarul Tău.
11„Binecuvântează tăria lui, Doamne!
Primeşte lucrarea mâinilor lui!
Frânge şalele potrivnicilor lui,
şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale!”
12Despre Beniamin a zis:
„El este preaiubitul Domnului,
el va locui la adăpost lângă Dânsul.
Domnul îl va ocroti întotdeauna
şi se va odihni între umerii Lui.”
13Despre Iosif a zis:
„Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare,
cel mai bun dar al cerului, roua,
cele mai bune ape care sunt jos,
14cele mai bune roade ale soarelui,
cele mai bune roade ale fiecărei luni,
15cele mai bune roade din munţii cei vechi,
cele mai bune roade de pe dealurile cele veşnice,
16cele mai bune roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el.
Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat în rug
să vină peste capul lui Iosif,
pe creştetul capului domnului fraţilor lui!
17El are frumuseţea întâiului născut al taurului;
coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului;
cu ele va împunge pe toate popoarele,
până la marginile pământului:
ele sunt zecile de mii ale lui Efraim,
ele sunt miile lui Manase.”
18Despre Zabulon a zis:
„Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale,
şi tu, Isahar, de corturile tale!
19Ei vor chema popoarele pe munte;
acolo, vor aduce jertfe de dreptate,
căci vor suge bogăţia mării,
şi comorile ascunse în nisip.”
20Despre Gad a zis:
„Binecuvântat să fie cine lărgeşte pe Gad:
Gad se odihneşte ca un leu şi sfâşie la braţe şi capete.
21El a ales cea dintâi parte a ţării,
căci acolo stă ascunsă moştenirea legiuitorului;
el a mers cu fruntaşii poporului,
a adus la îndeplinire dreptatea Domnului
şi poruncile Lui faţă de Israel.”
22Despre Dan a zis:
„Dan este un pui de leu,
care s-aruncă din Basan.”
23Despre Neftali a zis:
„Neftali, sătul de bunăvoinţă
şi copleşit cu binecuvântări de la Domnul,
ia în stăpânire partea de apus şi miazăzi!”
24Despre Aşer a zis: „Binecuvântat să fie Aşer între copiii lui Israel!
Plăcut să fie fraţilor lui
şi să-şi înmoaie piciorul în untdelemn!
25Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă,
şi puterea ta să ţină cât zilele tale!
26Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,
El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,
trece cu măreţie pe nori.
27Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost,
şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare.
El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta
şi a zis: „Nimiceşte-l.”
28Israel este fără frică în locuinţa lui,
izvorul lui Iacov este deoparte
într-o ţară plină de grâu şi de must,
şi cerul lui picură roua.
29Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine,
un popor mântuit de Domnul,
Scutul care îţi dă ajutor
şi sabia care te face slăvit?
Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta,
şi tu vei călca peste înălţimile lor.”

Traducerea D. Cornilescu 1924, ediția revizuită în 2014
© Societatea Biblică Interconfesională din România

SCH2000

Moses prophetischer Segen über die zwölf Stämme1Und dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israels vor seinem Tod gesegnet hat.2Und er sprach: »Der HERR kam vom Sinai, und er leuchtete ihnen auf von Seir her; leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her; aus seiner Rechten [ging] ein feuriges Gesetz für sie.3Ja, er liebt sein Volk; alle seine Heiligen sind in deiner Hand; und sie lageren zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten.4Mose hat uns ein Gesetz befohlen, ein Erbteil [für] die Gemeinde Jakobs.5Und Er wurde König über Jeschurun, als sich die Häupter des Volkes versammelten, als die Stämme Israels sich vereinigten.«6»Ruben lebe und sterbe nicht; seine Leute sollen zu zählen sein!«7Und dies ist [das Wort] für Juda; und er sprach: »HERR, höre auf die Stimme Judas und bringe ihn zu seinem Volk! Seine Hände seien mächtig für ihn, und hilf du ihm vor seinen Feinden!«8Von Levi aber sagte er: »Deine Thummim und deine Urim gehören dem Mann, der dir Liebe erweist, den du versucht hast bei Massa, mit dem du gehadert hast am Wasser von Meriba;9der von seinem Vater und von seiner Mutter sagt: Ich habe sie nicht gesehen! und seine Brüder nicht kennt und von seinen Söhnen nichts weiß; denn sie haben dein Wort befolgt und deinen Bund bewahrt.10Sie werden Jakob deine Rechtsbestimmungen lehren und Israel dein Gesetz; sie werden Räucherwerk vor dein Angesicht bringen und Ganzopfer auf deinen Altar.11Segne, HERR, seine Kraft, und lass dir das Werk seiner Hände gefallen; zerschmettere die Lenden seiner Widersacher und seiner Hasser, damit sie nicht mehr aufstehen!«12Von Benjamin sprach er: »Der Liebling des HERRN wird sicher bei Ihm wohnen; Er beschirmt ihn den ganzen Tag, und zwischen seinen Schultern wohnt er.«13Von Joseph aber sagte er: »Sein Land sei vom HERRN gesegnet mit dem Köstlichsten des Himmels, mit Tau, und mit der Flut, die drunten ruht;14mit der köstlichen Frucht, die in der Sonne reift, und mit den köstlichen Früchten, welche die Monde sprossen lassen;15mit dem Besten der uralten Berge und vom Köstlichen der ewigen Hügel16und vom Köstlichsten des Landes und seiner Fülle; und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, es komme auf das Haupt Josephs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern!17Prächtig ist er wie sein erstgeborener Stier, Hörner hat er wie ein Büffel; damit stößt er die Völker, sie alle, [bis an] die Enden der Erde. Das sind die Zehntausende von Ephraim, und das sind die Tausende von Manasse!«18Und über Sebulon sprach er: »Freue dich, Sebulon, über deinen Auszug, und du, Issaschar, über deine Zelte!19Sie werden Völker auf den Berg rufen; dort werden sie Opfer der Gerechtigkeit opfern, denn den Reichtum des Meeres werden sie saugen und die verborgenen Schätze des Sandes.«20Und über Gad sprach er: »Gepriesen sei, der Gad Raum schafft! Wie eine Löwin legt er sich nieder und zerreißt Arm und Scheitel.21Und er ersah sich das beste Stück; denn dort lag das Teil eines Anführers bereit; und er kam an die Spitze des Volkes, vollstreckte die Gerechtigkeit des HERRN und seine Gerichte, vereint mit Israel.«22Und über Dan sprach er: »Dan ist ein junger Löwe, der aus Baschan hervorspringt.«23Und über Naphtali sprach er: »Naphtali ist gesättigt mit Wohlgefallen und voll vom Segen des HERRN; Westen und Süden nehme er in Besitz!«24Und über Asser sprach er: »Asser ist mit Söhnen gesegnet; er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl!25Deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein, und wie deine Tage, so sei deine Kraft!26Niemand ist gleich dem Gott Jeschuruns, der zu deiner Hilfe am Himmel einherfährt und auf den Wolken in seiner Majestät.27Eine Zuflucht ist [dir] der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Er hat den Feind vor dir her gejagt und zu dir gesagt: Vertilge!«28»Und so kann Israel sicher wohnen, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Land voll Korn und Most; und sein Himmel träufelt Tau.29Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich, du Volk, das durch den HERRN gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine Feinde werden dir Ergebung heucheln, du aber sollst über ihre Höhen hinwegschreiten!«

Schlachter Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.